Wednesday, December 30, 2009

“ေပ်ာ္ရႊင္ေသာဘ၀”“ဘ၀” ဆိုတာ ကုိယ္ျဖစ္ေစခ်င္တာကုိ ျဖစ္ေစဖုိ႔ ေမြးဖြားလာခဲ႔ျခင္း မဟုတ္ပါဘူး။ သုိ႔ေပမယ္႔လည္း ျဖစ္ခ်င္တာကုိ ျဖစ္သင္႔သေလာက္ေတာ႔ ရွာေဖြလုပ္ယူရပါလိမ္႔မယ္။ ဘယ္လိုရေအာင္ လုပ္ယူၾကမလဲ။  တိက်တဲ႔ အေၾကာင္းရင္းေတြကေတာ႔ ရိွေနပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔အရင္ဆံုး ေပ်ာ္ရႊင္မႈုကုိ ရွာေဖြစူးစမ္းၾကပါစို႔။ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကုိ လူတိုင္းရဖူးၾကပါသည္။ သုိ႔ေပမယ္႔ စစ္မွန္တဲ႔ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကုိ ဖန္တီးဖို႔ရာ လမ္းေပ်ာက္ေနတတ္ၾကပါသည္။ စစ္မွန္တဲ႔ ေပ်ာ္ရႊင္မႈဆိုတာ ဘ၀ရဲ႕ အႏွစ္သာရ အလွအပတခုပါပဲ။ ေရႊေငြပိုင္ဆိုင္မႈေတြ အမ်ားၾကီးရိွမယ္၊ ေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြ မရိွဘူးဆို ပိုင္ဆိုင္ရသမွ်ဟာ အလကားပါပဲ။ ေပ်ာ္ရႊင္မႈဆိုတာ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ေရြးခ်ယ္စီမံမႈေတြကေန တဆင္႔ေပါက္ဖြားလာျခင္းပါ။ ေပ်ာ္ရႊင္မႈသည္ ၾကီးက်ယ္ ခမ္းနားလွပါတယ္ ဆိုေသာ အရာေတြဆီက မလာပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေန႔စဥ္ ျဖစ္တည္ေနေသာ ဘ၀ေတြကေနသာ လာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေပ်ာ္ရႊင္မႈသည္ ဘ၀ရဲ႕အေျခခံ အရင္းအျမစ္တခုလို႔ ေျပာလို႔လည္းရပါသည္။ ေပ်ာ္ရႊင္မႈရဲ႕ အဓိပၸါယ္ကုိ မ်ားစြာေဖာ္ျပေနျခင္းထက္ ေန႔စဥ္ဘ၀ေတြကေန႔ ဘယ္လိုဖန္တီးယူရမယ္ ဆိုတာ သိရိွဖို႔လိုအပ္ပါမည္။  ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို လက္ငင္းခ်က္ျခင္း ဖန္တီးယူဖုိ႔ဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ဆုိလိုတာက တျဖည္းျဖည္းျခင္း တဆင္႔ထက္တဆင္႔ တိုးျမွင္႔သြားမွသာ  နည္းလမ္းမွန္ကန္တဲ႔ ေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြ ရရိွိႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါသည္။

ယခုလို ျပဳလုပ္ယူဖုိ႔ဆိုရင္တြင္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈမွာ အနည္းဆံုး ရိွရမယ္႔အရာေတြက ဘာေတြလဲဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတြးယူၾကည္႔ၾကပါစို႔။ စစ္မွန္ျပီး တန္ဖိုးရွိေသာ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းေတြကစလုိ႔ ေကာင္းမြန္တဲ႔ အျပဳအမူေတြ၊ စစ္မွန္ေသာ ခံစားမႈေတြကုိ စိတ္ရင္းေစတနာသန္႔သန္႔ ေတြထားျပီး ရည္မွန္းထားတဲ႔ ပန္းတိုင္ေတြ ဆီေလွ်ာက္လွမ္းခဲ႔မယ္ဆိုရင္ျဖင္႔ ေပ်ာ္ရႊင္မႈက ေမွ်ာ္မွန္းမထားလည္းပဲ သူ႔အလိုလုိကုိ ေရာက္ရိွလာပါလိမ္႔မည္။ စစ္မွန္ေသာေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းေတြမွာ ဘာေတြ႔ပါ၀င္ေပါင္းစပ္ရမလဲ။ ေမတၱာ၊ လွပတဲ႔ အာရံု၊ ေတြးေတာလုပ္ေဆာင္မႈေတြနဲ႔ လက္ေတြ႔ပါ၀င္ေနတဲ႔ လႈပ္ရွားမႈေတြ၊ တရားမွ်တမႈေတြ၊ သတိၱအစြမ္းေတြ၊ လူသားျခင္းစာနာရိုင္းပင္းမႈေတြ၊ ရဲရင္႔ျပတ္သားမႈေတြေပါ႔။ ဤအရာေတြက မပါ၀င္လုိ႔ကို မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ေကာင္းမြန္တဲ႔ အျပဳအမူေတြကေကာ။ ဗဟုသုတေတြ အေတြ႔အၾကံဳေတြ ေ၀မွ်ျခင္း၊ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြမွာ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ျခင္း စသည္ျဖင္႔ေပါ႔ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါသည္။  စိတ္ပ်က္ အားငယ္ႏိုင္တာေတြ၊ ကုိယ္႔တိုးတက္မႈကုိ ပ်က္ျပားေစႏိုင္တဲ႔ ခံစားမႈေတြမရိွဖုိ႔လည္း လုိအပ္ပါသည္။  ယဥ္ေက်းျပဴငွာတဲ႔ ဆက္ဆံမႈ၊ ေရွ႔ေနာက္ေတြးေခၚစဥ္းစားတတ္တဲ႔ စိတ္ေတြကိုအျမဲ ႏွလံုးသြင္းထားရပါမယ္။ ဒီလိုဆိုရင္ျဖင္႔ ေရွ႔ဆက္သြားမယ္႔ အနာဂါတ္ခရီးလမ္းမွာ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ အေပၚကိုမွ ထိခိုက္ေစျခင္းမရိွပဲ တိက်တဲ႔ ပန္းတိုင္ဆီ အေရာက္သြားႏုိင္ျပီေပါ႔။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ယံုၾကည္သင္႔ပါတယ္။  အနာဂါတ္ဟာ သင္႔ေလ်ာ္တဲ႔ အရာေတြနဲ႔ ေတြ႔ၾကံဳမႈေတြကုိ အျမဲကမ္းလင္႔ေနမယ္ဆိုတာ။ ေကာင္းမြန္တဲ႔ အစီအစဥ္ေတြသာ ရိွေနမယ္ဆို အေကာင္းဆံုး ေရြးခ်ယ္မႈေတြနဲ႔ ညီမွ်မွန္ကန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္မွာပါ။

တျခားလူေတြရဲ႕ အေတြ႔အၾကံဳေတြထဲက ေကာင္းမြန္တဲ႔ အရာေတြကို သင္ယူပါ။ ေနာက္ျပီး ကုိယ္ပုိင္ ေတြးေခၚမႈေတြ ကုိယ္ပုိင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ပါ။ အစီအစဥ္ေတြ ၾကိဳတင္ခ်ျခင္းျဖင္႔လည္း အခ်ိန္ကုိ ထိန္းသိမ္းႏိုင္မယ္႔အျပင္ လုပ္ရမည္႔ အလုပ္ေတြအတြက္လည္း အခ်ိန္ပုိရလာႏုိင္ပါသည္။ ဤသို႔ဆုိရင္ျဖင္႔ ျပည္႔စံုတဲ႔ေကာင္းမြန္တဲ႔ စိတ္ေတြ အေလ႔အက်င္႔ေတြကို မည္သည္႔တားဆီးမႈေတြ ရိွလာပါေစ မုခ်ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ လာပါလိမ္႔မယ္။

ရိုးရွင္းေသာေပ်ာ္ရႊင္မႈရဲ႕ နည္းလမ္းေလးေတြကုိလည္း မွတ္သားထားသင္႔ပါသည္။  ထိုအရာေတြကေတာ႔ ေၾကာက္ရြ႔ံထိတ္လန္႔ျခင္းက လြတ္ေျမာက္ပါေစ၊ စိုးရိမ္ပူပန္ျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္ပါေစ၊ ရိုးရိုးရွင္းရွင္းေလးေနပါ၊ မ်ားမ်ားေပးကမ္းပါ၊ နဲနဲပဲ ေမွ်ာ္လင္႔ပါ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတာ႔ မထိခုိက္ပါေစနဲ႔။ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ စခဲဲ႔တဲ႔ အတိတ္ကုိ ျပန္မသြားႏိုင္ပါဘူး။ မည္သူမဆို ယခုလက္ရိွ ပစၥဳပၸန္ကစလုိ႔ အသစ္အသစ္ေသာ အနာဂါတ္ေတြဆီကုိ အဆံုးမရိွသြားႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရြးခ်ယ္မႈမွန္ကန္ဖုိ႔ေတာ႔ လိုအပ္ပါတယ္။ စိတ္ပ်က္မႈဆုိတာ တားဆီးပိတ္ပင္ေနတဲ႔ လမ္းဆိုးလမ္းညစ္ေတြလုိပါပဲ။ သူတို႔ဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ လမ္းကုိေႏွာင္႔ေႏွးေစေပမယ္႔ သူတို႔ရဲ႕ တျခားတဖက္မွာ ေျဖာင္႔ျဖဴးေနတဲ႔ လမ္းေတြက ကၽြန္ေတာ္တို႔ကုိ ေပ်ာ္ရႊင္ေစမွာပါ။ တေနရာမွာပဲ အၾကာၾကီးရပ္မေနပါနဲ႔။ ေရႊ႔ပါ.. ေရြ႕ပါ.. တစ္လွမ္းဆိုတစ္လွမ္းျခင္းေရႊ႕သြားပါ။ ဘာေတြပဲ ျဖစ္လာျဖစ္လာ ေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ ဆိုးသည္ျဖစ္ေစ ျဖစ္ရတဲ႔ အေၾကာင္းရင္းကုိ စဥ္းစားပါ။ ဤအရာေတြက ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘ၀အတြက္ သင္ယူ၊ ျပင္ဆင္ယူရမယ္႔ အျဖစ္အပ်က္သင္ခန္းစာေတြပါ။ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ရီေမာတတ္ေစဖို႔ ငိုေၾကြးမႈေတြနည္းေစဖုိ႔ သင္ခန္းစာ ျပဋာန္းခ်က္အသစ္ေတြကုိ ရလိုက္တယ္လို႔ သေဘာထားပါ။

ေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြကို ရရိွလာေအာင္ ဘယ္လိုေျပာင္းလဲသင္႔လဲဆုိတဲ႔ အခ်က္ေတြကိုလည္း ေျပာျပခ်င္ပါသည္။ အလုပ္ကုိ ၾကိဳးၾကိဳးစားစားနဲ႔ ဖန္တီးယူပါ ျပဳလုပ္ပါ။ ေျပာခ်င္တာကေတာ႔ အလုပ္မွာ စိတ္ပါ၀င္စားစြာနဲ႔လုပ္ပါ။ ဒီအေလ႔အက်င္႔ေတြဟာ စိတ္ရႈပ္ေထြးမႈေတြကို တခဏသာ ေမ႔ေပ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အလုပ္လုပ္ျခင္းေၾကာင္႔ ေအာင္ျမင္လာျပီး တိုးတက္လာတာနဲ႔အမွ် ေပ်ာ္ရြင္လာျပီး အလုပ္ကုိလည္း ပိုတိုးလို႔ လုပ္ေဆာင္နိုင္လာမွာပါ။ အရမ္းပင္ပန္းေနပါလား၊ စိတ္ေတြေထြျပီး ရႈပ္ေထြးေနပါလား။ စိတ္အပန္းေျဖလိုက္ပါ။ ခရီးထြက္လိုက္ပါ။ မေရာက္ဘူးတဲ႔ေနရာ မသြားဖူးတဲ႔ ေနရာအသစ္ေတြကို သြားလိုက္ပါ။ ဥပမာ အားကစားကြင္းၾကိဳက္ရင္ ကစားျပီး အပန္းေျဖလိုက္ပါ။ သီခ်င္းေတြ ေအာ္ညီးျပစ္လုိက္ပါ။ ဒါေတြဟာ ေနထုိင္မႈစတိုင္ကို တမ်ိုးတဖံု ေျပာင္းလဲပစ္လုိက္ျခင္းပဲေပါ႔။ ေပ်ာ္ရႊင္မႈအရာေတြကို ေတြးမယ္ဆိုရင္ ဒါမွမဟုတ္ ေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္ျပဳလုပ္မယ္ဆိုရင္ မေပ်ာ္ရႊင္ႏိုင္မယ္႔ အေတြးေတြကုိ ေနရာမွာတင္ ရပ္လုိက္ပါ။ သင္႔ရဲ႕ အသက္ရွင္ေနထိုင္မႈအတြက္ အရာရာကုိ ေက်းဇူးတင္လုိက္ပါ။ ေက်းဇူးတင္လုိက္ျခင္းျဖင္႔ သင္႔ဘ၀ရဲ႕ ေနထိုင္မႈ အခြင္႔အေရးေတြ ထပ္ျပီးရရိွလာပါလိမ္႔မယ္။ ေက်းဇူးတရားဟာ သင္လက္ခံတတ္ရင္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း တစ္ေယာက္ပါပဲ။ ေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္ျပဳမူျခင္းျဖင္႔ သင္ဟာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို လက္ခံလာျပီး ပိုေပ်ာ္ရႊင္လာေလ ပိုေပ်ာ္တတ္လာေလ ျဖစ္မွာ မလြဲဧကန္ပါ။

ယခုလုိ ေျပာင္းလဲပစ္လိုက္ျခင္းျဖင္႔ ဘ၀ရဲ႕ ေနထိုင္မႈေတြမွာ ဘယ္လိုေျပာင္းလဲ လာေစနုိင္ပါသလဲ။ ေလာကမွာ လူအမ်ားစုဟာ မေပ်ာ္ရႊင္ၾကပါဘူး။ ဒီေလာကၾကီးက သူတို႔ အတြက္ ဆိုးၾကိဳးေတြ ကံမေကာင္းမႈေတြသာ ယူေဆာင္လာေပးတယ္လို႔ ထင္ေနတတ္ၾကပါသည္။ သူတို႔ေတြဟာ ေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္ေနတတ္ဖို႔ထက္ ရယူပိုင္ဆိုင္လိုမႈေတြသာ ၾကီးစုိးေနၾကလို႔ပါ။ ဒါေၾကာင္႔ စိတ္ေတြဟာ အားငယ္စိတ္ပ်က္ျခင္းေတြနဲ႔ပဲ က်န္းမာေရးကုိ ထိခိုက္လာေတာ႔တာေပါ႔။ က်န္းမာမွသာလွ်င္ျဖင္႔လည္း ေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္ ေနတတ္မွာပါ။ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ရွာတတ္မွပါလည္း က်န္းမာလာမွာပါ။

တစ္ဦးေပၚတစ္ဦး ေ၀မွ်ျခင္းသည္လည္း ပိုေပ်ာ္ရႊင္ေစနိုင္ေသာ အရာတခုပါပဲ။ ကုိယ္သိသေလာက္ တတ္သေလာက္ ေ၀မွ်ျခင္းျဖင္႔ တစ္စံုတစ္ေယာက္ အဆင္ေျပသြားခဲ႔မယ္။ လမ္းမွန္ ေရာက္သြားခဲ႔မယ္ဆိုရင္ ဘာနဲ႔မွအစားထိုးမရေအာင္ ေပ်ာ္ရႊင္မိမွာပါ။ စိတ္ဖိစီးမႈဆိုတာေတြကလည္း ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ေႏွာင္႔ယွက္ႏိုင္တဲ႔ ရန္သူတစ္မ်ိုဳးပါပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြဟာ အလြန္ခက္ခဲတဲ႔ အေျခအေနေတြနဲ႔ ဘ၀မွာ ရင္ဆိုင္ေနၾကရတယ္။ ဒီလုိျဖတ္သန္းရင္းနဲ႔ပဲ ရွင္သန္ေနၾကရတယ္။ ေပ်ာ္ရႊင္မႈရဲ႕ အဓိကအခ်က္ကေတာ႔ ဒီလုိစိတ္ဖိစီးမႈေတြကို ဘယ္လုိျဖတ္ေက်ာ္ရမလဲ ဆိုတာကုိ သိတတ္နားလည္ရပါမယ္။ အဲဒီအခါမွ ေပ်ာ္ရႊင္ေနတဲ႔ စိတ္က အရာအားလံုးကုိ အႏုိင္ယူသြားႏုိင္ပါတယ္။

ၾကိဳးစားၾကည္႔ၾကပါ။ က်င္႔ၾကံၾကည္႔ၾကပါ။ ဘယ္အရာေတြကို ေစာင္႔ေမွ်ာ္ေနမွာလဲ။ အခုခ်က္ခ်င္းပဲ ေျပာင္းလဲလုိက္ၾကပါေတာ႔။ ေတြးပါ...ေတြးပါ.. ၾကိဳးစားျပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ပါ။ ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔ ေျပာခ်င္တာကေတာ႔ ...
“ဘ၀ဆိုတာ ကုိယ္ျဖစ္ေစခ်င္သလို ေမြးဖြားလာခဲ႔ျခင္းမဟုတ္ပါ။ ဒါေပမယ္႔ ဘ၀ကို ေပ်ာ္ရႊင္လာေအာင္ေတာ႔ တတ္နိုင္သေလာက္ တတ္စြမ္းသေလာက္ ဖန္တီး ယူႏုိင္ပါတယ္လို႔”။ အားလံုးပဲ ေပ်ာ္ရႊင္ေသာဘ၀ကို ဖန္တီး အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ၾကပါေစ...။

သကၠရာဇ္ႏွစ္ေတြေတာင္ အေရာင္ေျပာင္း
ရာစုသစ္သြန္းေလာင္းေတာ႔မွာပါလား

အတိတ္ဆိုတာ အိပ္မက္
ပစၥဳပၸန္ဆိုတာ ရလဒ္
အနာဂတ္ဆိုတာ ေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္မို႔
စိတ္ညစ္ခဲ႔တာေတြ ဖယ္လိုက္
သိပ္ခ်စ္ခဲ႔တာေတြ ေမ႔လိုက္
နာက်င္ခဲ႔တာေတြ အစားထုိးလိုက္
အစာမေၾကခဲ႔တာေတြ မ်ိဳခ်လိုက္

ေနာင္လာမယ္႔ ႏွစ္ေတြအတြက္
အားသစ္ေတြနဲ႔ သြန္းေလာင္း
ေလွ်ာက္ရမယ္႔ ဘ၀ေက်ာင္းကုိ
ေပ်ာ္ရႊင္မႈသကာေလာင္းလုိ႔ 
တစ္တန္း တိုးလိုက္ၾကပါစို႔ ...။
~~~ @@@ ~~~

မၾကာခင္ အခ်ိန္ဆို ရာစုႏွစ္သစ္ကုိ ေရာက္ၾကေတာ႔မယ္ ... ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘ၀ေတြလည္း တစ္ႏွစ္ ထပ္တိုးလာေတာ႔မယ္... ဘ၀မွာ လူတိုင္းလူတိုင္း မေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုၾကံဳကြဲ ၀မ္းနည္းစရာေတြ အထပ္ထပ္ေတြ႔ၾကံဳခဲ႔ျပီးျပီ... ဘ၀ဆိုတာ တကယ္ေတာ႔ တိုတိုေလးပါ ... ရလာခဲတဲ႔ လူ႔ဘ၀မွာ ကိုယ္႔ကုိကုိယ္ မတ္တည္ရင္း စိတ္ရင္းေစတနာေကာင္းေလးေတြနဲ႔ ေပ်ာ္ရႊင္ေသာဘ၀ေလးမ်ားကုိ ဖန္တီးႏိုင္ေစဖို႔ ပုိ႔စ္ေလးကုိ ေရးလိုက္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္... ကၽြန္ေတာ္ စာေကာင္းေကာင္းမေရးတက္ပါ... ေရးခ်င္လြန္း အားၾကီးလို႔သာ ေရးလိုက္တာပါ ... ကၽြန္ေတာ္ကုိယ္တိုင္ကုိက စိတ္မေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြကို ေျဖေဖ်ာက္ရင္း ႏွစ္သစ္မွာ စိတ္သစ္နဲ႔ လူသစ္နဲ႔ ရွင္သန္ဖို႔ အတန္တန္ၾကိဳးစားေနရင္း ေပ်ာ္ရႊင္ေသာဘ၀ရဲ႕ အႏွစ္သာရကို ရွာေဖြမိခဲ႔တယ္ေလ... ညီအစ္ကုိ ေမာင္ႏွမ အားလံုးကုိလည္း ေပ်ာ္ရႊင္ေသာဘ၀ကုိ ဖန္တီးယူေစခ်င္ပါတယ္... ႏွစ္သစ္မွာ အားလံုးေပ်ာ္ရႊင္ၾက၍ ကုိယ္ရည္ရြယ္ထားေသာ အၾကံအစည္မ်ား ရွင္သန္ထေျမာက္ပါေစလို႔ ႏွစ္သစ္မဂၤလာ ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းလိုက္ပါသည္။

အင္တာနက္မွ ကုိးကားထားေၾကာင္း ၀န္ခံပါသည္။ ပံုကုိ ဒီ ကေနယူပါ၏။

16 comment[s]:

Anonymous said...

ေနာင္လာမဲ့ ႏွစ္ေတြအတြက္
အားသစ္ေတြနဲ ့ သြန္းေလာင္း
ေလွ်ာက္ရမယ့္ ဘဝေက်ာင္းကုိ
ေပ်ာ္ရႊင္မႈသကာေလာင္းလုိ ့
တစ္တန္းတုိးလုိက္ၾကစို ့...

ဒီကဗ်ာပုိဒ္လုိပဲ တစ္တန္း တုိးၾကပါစုိ ့....

ခင္မင္ၿခင္းမ်ားႏွင့္
တလႏြန္

reenoemann said...

ဖတ္လို႕ ေကာင္းပါတယ္ မွတ္လည္း မွတ္သြားပါတယ္ ငါ့ ညီ

Welcome said...

မၾကာမၾကာေရာက္ေပမယ့္ mp3 sound track ေတြရဲ႕ (ေဒါင္းမလား) ဆိုတာေတြကုိ cancel လုပ္ေနရတာနဲ႔ နက္က ျပဳတ္၂က်သြားတယ္။ ကေန႔ေတာ့ စိတ္ရွည္ လက္ရွည္ ေစာင့္၀င္ပါတယ္။

လွပတဲ့ ႏွစ္သစ္ေန႔ေတြ ပိုင္ဆုိင္ႏုိင္ပါေစ

Anonymous said...

ပို႔စ္ေလးလာဖတ္တယ္
မဂၤလာအေပါင္းနဲ႔ ျပည့္စံုတဲ့ႏွစ္သစ္ေလးျဖစ္ပါေစ

ေမာင္ဘႀကိဳင္ said...

မဂၤလာရွိတဲ႔နွစ္သစ္ကုိၾကိဳဆုိပါစုိ႔ဗ်ား
း)
ရြင္လမ္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ
နႈတ္ဆက္ခဲ႔ပါတယ္

ညီညီ said...

လြတ္လပ္ေရးကို ကိုယ္တိုင္တိုက္ယူမွရသလို ေပ်ာ္ရႊင္မွဳ႕ကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ လုပ္ယူမွသာ ရႏိုင္မယ္ဆိုတာ သေဘာေပါက္သြားပါပီ.။
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ အစ္ကို "ည" ေရ.။

ခင္မင္တဲ့

ညီညီ(အနာဂါတ္သံစဥ္)

မိုးေငြ႔...... said...

ေမာင္ေလးညေရ...အမေရးခိုင္းထားတဲ႔ ႏွစ္သစ္လက္ေဆာင္ဆိုတာလား
“စစ္မွန္တဲ႔ ေပ်ာ္ရႊင္မႈဆိုတာ ဘ၀ရဲ႕ အႏွစ္သာရ အလွအပတခုပါပဲ”
ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းအဓိပၸါယ္ကို ေဖာ္က်ဴးျပသေပးတဲ႔အတြက္ေက်းဇူးတင္ပါတယ္..။
2010ခုႏွစ္မွာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈအစစ္ကိုရရွိခံစားႏိုင္ပါေစ...။

ခင္မင္စြာျဖင့္
မိုးေငြ႔

ျမတ္မြန္ said...

ကိုညေကာင္းကင္ေရ..၂၀၁၀ မွာ မလြမ္းေႀကးေနာ္..ေပ်ာ္ရႊင္မွဴဆိုတာ ကိုယ္တိုင္ဖန္တီး ယူမွ ရမယ္ဆိုတာကိုေတာ႔ လက္ခံထားတယ္ရွင္႔။ ကိုညေကာင္းကင္ ေပ်ာ္ရႊင္မွဴ ပိုစ္႔ေလးေရးေတာ႔ လြမ္းစရာေတြ ၂၀၀၉ မွာ ထားခဲ႔လိုက္ပါ။ ၂၀၁၀မွာ ေပ်ာ္ရႊင္မွဴေတြ တစ္ေပြ႔တစ္ပိုက္ႀကီးနဲ႔ ကဗ်ာေတြ မ်ားမ်ား ေရးနိုင္ပါေစ..

အျဖဴေရာင္နတ္သမီး said...

2010 is at the door...
Remember...Life is short,
break the rules,
forgive quickly,
kiss slowly,
love truly,
laugh uncontrollably,
and never regreat anything that made you smile.

ahphyulay said...

ႏွစ္သစ္ ကို ကူးေတာ ့ေၿပာင္းေတာ ့မယ္ဆိုေတာ ့
အေဟာင္းထဲက မွားခဲ ့ လြဲခဲ ့ ေဟာင္းခဲ ့တာေတြကို
အေဟာင္းထဲမွာပဲ ထားခဲ ့ၿပီး အသစ္မွာ ၿပင္ရ၊သစ္ရေတာ ့မွာ
မဟုတ္လား။ အသစ္ေတြနဲ ့ ေပ်ာ္ရေတာ ့မွာေလ။
ေရႊၿပည္ေတာ္ၾကီးလဲ မွန္ကန္ တဲ ့ တက္ၾကြ လန္းဆန္း
တဲ ့ လမ္းေၾကာင္း ေပၚ ေၿပာင္းလဲႏိူင္ၿပီး ခုႏွစ္ရက္ သားသမီး
အေပါင္း အားလံုး အတိုင္း အဆမဲ ့ ေပ်ာ္ရႊင္ႏိူင္ၾက
ပါေစေတာ ့ဗ်ာ။

ျမစ္က်ဳိးအင္း said...

အခက္အခဲေတြ ၾကံဳလည္း ေအာင္ျမင္စြာ ျဖတ္သန္းရမွာပဲ မဟုတ္လား

ႏွစ္သစ္မဂၤလာျဖစ္ပါေစေနာ္

reenoemann said...

အႀကီးအက်ယ္ေအာ္သြားပါသည္။

အမည္မေဖာ္လို သူ ဦးသီဟသစ္

ဗီလိန္

ဖိုးသႀကၤန္

ငခ်မ္းေကာင္

တလႏြန္
ေရတမာ

ေတာင္ေပၚသား(မစ္စ္ အက္စ္ဂ်ီ)
မ်ိဳးထက္ေဇာ္

သံလြင္ဟီးရိုး

မိုးကုတ္သား

ရီႏိုမာန္

ေဆာင္းခ်မ္းမိုး

ဖိုးစိန္

(ဖဲဝိုင္းမွ ထေအာ္ႀကသည္)

Happy new year playing card game!!!!!

မိုးစက္အိမ္ said...

ပို ့စ္ေလးက ဘ၀အတြက္ သက္ေတာင့္သက္သာ
ရွိတဲ ့ပို ့စ္ေလး တစ္ခုပါဘဲ အစ္ကိုေရ . . . တန္ဖိုး
ရွိတဲ ့ ဘ၀ ေတြးေခၚမႈေလးေတြပါဘဲ . . . ကဗ်ာေလး
ကေတာ့ ေၿပာစရာမလိုေအာင္ေကာင္းမြန္ပါတယ္ဗ်ာ
ေပ်ာ္ရႊင္ေသာႏွစ္သစ္မဂၤလာေလး ၿဖစ္ပါေစဗ်ာ . . .

မယ္ကိုး said...

ေဆာင္းပါးေလး ေတာ္ေတာ္ႏွစ္သက္ သေဘာက်မိပါတယ္။
ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ ႏွစ္သစ္ကစ မဂၤလာအေပါင္း ခေညာင္းပါေစ။
စာေကာင္း၊ ကဗ်ာေကာင္းေလးေတြ အမ်ားႀကီးဆက္လက္ေရးႏိုင္ပါေစ။

may16 said...

ေဆာင္းပါးေလး က တကယ္ထိမိပါတယ္ နွစ္သစ္မွာ ေပ်ာ္ရႊင္ပါေစ.

Crystal said...

အဟမ္း။ အစ္မဆိုဒ္မွာ ကူးယူခြင့္ေပးပါလားဟင္။ ဒီပိုစ့္ေလးကို ကူးဖို႔ ခြင့္ေတာင္းပါတယ္။ http://crystal-lovelivelife.blogspot.com
ဒါက အစ္မဆိုဒ္ရဲ႕ လိပ္စာပါ။ ေက်းဇူးပါေနာ္။