Wednesday, December 30, 2009

“ေပ်ာ္ရႊင္ေသာဘ၀”“ဘ၀” ဆိုတာ ကုိယ္ျဖစ္ေစခ်င္တာကုိ ျဖစ္ေစဖုိ႔ ေမြးဖြားလာခဲ႔ျခင္း မဟုတ္ပါဘူး။ သုိ႔ေပမယ္႔လည္း ျဖစ္ခ်င္တာကုိ ျဖစ္သင္႔သေလာက္ေတာ႔ ရွာေဖြလုပ္ယူရပါလိမ္႔မယ္။ ဘယ္လိုရေအာင္ လုပ္ယူၾကမလဲ။  တိက်တဲ႔ အေၾကာင္းရင္းေတြကေတာ႔ ရိွေနပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔အရင္ဆံုး ေပ်ာ္ရႊင္မႈုကုိ ရွာေဖြစူးစမ္းၾကပါစို႔။ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကုိ လူတိုင္းရဖူးၾကပါသည္။ သုိ႔ေပမယ္႔ စစ္မွန္တဲ႔ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကုိ ဖန္တီးဖို႔ရာ လမ္းေပ်ာက္ေနတတ္ၾကပါသည္။ စစ္မွန္တဲ႔ ေပ်ာ္ရႊင္မႈဆိုတာ ဘ၀ရဲ႕ အႏွစ္သာရ အလွအပတခုပါပဲ။ ေရႊေငြပိုင္ဆိုင္မႈေတြ အမ်ားၾကီးရိွမယ္၊ ေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြ မရိွဘူးဆို ပိုင္ဆိုင္ရသမွ်ဟာ အလကားပါပဲ။ ေပ်ာ္ရႊင္မႈဆိုတာ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ေရြးခ်ယ္စီမံမႈေတြကေန တဆင္႔ေပါက္ဖြားလာျခင္းပါ။ ေပ်ာ္ရႊင္မႈသည္ ၾကီးက်ယ္ ခမ္းနားလွပါတယ္ ဆိုေသာ အရာေတြဆီက မလာပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေန႔စဥ္ ျဖစ္တည္ေနေသာ ဘ၀ေတြကေနသာ လာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေပ်ာ္ရႊင္မႈသည္ ဘ၀ရဲ႕အေျခခံ အရင္းအျမစ္တခုလို႔ ေျပာလို႔လည္းရပါသည္။ ေပ်ာ္ရႊင္မႈရဲ႕ အဓိပၸါယ္ကုိ မ်ားစြာေဖာ္ျပေနျခင္းထက္ ေန႔စဥ္ဘ၀ေတြကေန႔ ဘယ္လိုဖန္တီးယူရမယ္ ဆိုတာ သိရိွဖို႔လိုအပ္ပါမည္။  ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို လက္ငင္းခ်က္ျခင္း ဖန္တီးယူဖုိ႔ဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ဆုိလိုတာက တျဖည္းျဖည္းျခင္း တဆင္႔ထက္တဆင္႔ တိုးျမွင္႔သြားမွသာ  နည္းလမ္းမွန္ကန္တဲ႔ ေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြ ရရိွိႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါသည္။

ယခုလို ျပဳလုပ္ယူဖုိ႔ဆိုရင္တြင္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈမွာ အနည္းဆံုး ရိွရမယ္႔အရာေတြက ဘာေတြလဲဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတြးယူၾကည္႔ၾကပါစို႔။ စစ္မွန္ျပီး တန္ဖိုးရွိေသာ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းေတြကစလုိ႔ ေကာင္းမြန္တဲ႔ အျပဳအမူေတြ၊ စစ္မွန္ေသာ ခံစားမႈေတြကုိ စိတ္ရင္းေစတနာသန္႔သန္႔ ေတြထားျပီး ရည္မွန္းထားတဲ႔ ပန္းတိုင္ေတြ ဆီေလွ်ာက္လွမ္းခဲ႔မယ္ဆိုရင္ျဖင္႔ ေပ်ာ္ရႊင္မႈက ေမွ်ာ္မွန္းမထားလည္းပဲ သူ႔အလိုလုိကုိ ေရာက္ရိွလာပါလိမ္႔မည္။ စစ္မွန္ေသာေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းေတြမွာ ဘာေတြ႔ပါ၀င္ေပါင္းစပ္ရမလဲ။ ေမတၱာ၊ လွပတဲ႔ အာရံု၊ ေတြးေတာလုပ္ေဆာင္မႈေတြနဲ႔ လက္ေတြ႔ပါ၀င္ေနတဲ႔ လႈပ္ရွားမႈေတြ၊ တရားမွ်တမႈေတြ၊ သတိၱအစြမ္းေတြ၊ လူသားျခင္းစာနာရိုင္းပင္းမႈေတြ၊ ရဲရင္႔ျပတ္သားမႈေတြေပါ႔။ ဤအရာေတြက မပါ၀င္လုိ႔ကို မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ေကာင္းမြန္တဲ႔ အျပဳအမူေတြကေကာ။ ဗဟုသုတေတြ အေတြ႔အၾကံဳေတြ ေ၀မွ်ျခင္း၊ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြမွာ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ျခင္း စသည္ျဖင္႔ေပါ႔ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါသည္။  စိတ္ပ်က္ အားငယ္ႏိုင္တာေတြ၊ ကုိယ္႔တိုးတက္မႈကုိ ပ်က္ျပားေစႏိုင္တဲ႔ ခံစားမႈေတြမရိွဖုိ႔လည္း လုိအပ္ပါသည္။  ယဥ္ေက်းျပဴငွာတဲ႔ ဆက္ဆံမႈ၊ ေရွ႔ေနာက္ေတြးေခၚစဥ္းစားတတ္တဲ႔ စိတ္ေတြကိုအျမဲ ႏွလံုးသြင္းထားရပါမယ္။ ဒီလိုဆိုရင္ျဖင္႔ ေရွ႔ဆက္သြားမယ္႔ အနာဂါတ္ခရီးလမ္းမွာ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ အေပၚကိုမွ ထိခိုက္ေစျခင္းမရိွပဲ တိက်တဲ႔ ပန္းတိုင္ဆီ အေရာက္သြားႏုိင္ျပီေပါ႔။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ယံုၾကည္သင္႔ပါတယ္။  အနာဂါတ္ဟာ သင္႔ေလ်ာ္တဲ႔ အရာေတြနဲ႔ ေတြ႔ၾကံဳမႈေတြကုိ အျမဲကမ္းလင္႔ေနမယ္ဆိုတာ။ ေကာင္းမြန္တဲ႔ အစီအစဥ္ေတြသာ ရိွေနမယ္ဆို အေကာင္းဆံုး ေရြးခ်ယ္မႈေတြနဲ႔ ညီမွ်မွန္ကန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္မွာပါ။

တျခားလူေတြရဲ႕ အေတြ႔အၾကံဳေတြထဲက ေကာင္းမြန္တဲ႔ အရာေတြကို သင္ယူပါ။ ေနာက္ျပီး ကုိယ္ပုိင္ ေတြးေခၚမႈေတြ ကုိယ္ပုိင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ပါ။ အစီအစဥ္ေတြ ၾကိဳတင္ခ်ျခင္းျဖင္႔လည္း အခ်ိန္ကုိ ထိန္းသိမ္းႏိုင္မယ္႔အျပင္ လုပ္ရမည္႔ အလုပ္ေတြအတြက္လည္း အခ်ိန္ပုိရလာႏုိင္ပါသည္။ ဤသို႔ဆုိရင္ျဖင္႔ ျပည္႔စံုတဲ႔ေကာင္းမြန္တဲ႔ စိတ္ေတြ အေလ႔အက်င္႔ေတြကို မည္သည္႔တားဆီးမႈေတြ ရိွလာပါေစ မုခ်ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ လာပါလိမ္႔မယ္။

ရိုးရွင္းေသာေပ်ာ္ရႊင္မႈရဲ႕ နည္းလမ္းေလးေတြကုိလည္း မွတ္သားထားသင္႔ပါသည္။  ထိုအရာေတြကေတာ႔ ေၾကာက္ရြ႔ံထိတ္လန္႔ျခင္းက လြတ္ေျမာက္ပါေစ၊ စိုးရိမ္ပူပန္ျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္ပါေစ၊ ရိုးရိုးရွင္းရွင္းေလးေနပါ၊ မ်ားမ်ားေပးကမ္းပါ၊ နဲနဲပဲ ေမွ်ာ္လင္႔ပါ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတာ႔ မထိခုိက္ပါေစနဲ႔။ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ စခဲဲ႔တဲ႔ အတိတ္ကုိ ျပန္မသြားႏိုင္ပါဘူး။ မည္သူမဆို ယခုလက္ရိွ ပစၥဳပၸန္ကစလုိ႔ အသစ္အသစ္ေသာ အနာဂါတ္ေတြဆီကုိ အဆံုးမရိွသြားႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရြးခ်ယ္မႈမွန္ကန္ဖုိ႔ေတာ႔ လိုအပ္ပါတယ္။ စိတ္ပ်က္မႈဆုိတာ တားဆီးပိတ္ပင္ေနတဲ႔ လမ္းဆိုးလမ္းညစ္ေတြလုိပါပဲ။ သူတို႔ဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ လမ္းကုိေႏွာင္႔ေႏွးေစေပမယ္႔ သူတို႔ရဲ႕ တျခားတဖက္မွာ ေျဖာင္႔ျဖဴးေနတဲ႔ လမ္းေတြက ကၽြန္ေတာ္တို႔ကုိ ေပ်ာ္ရႊင္ေစမွာပါ။ တေနရာမွာပဲ အၾကာၾကီးရပ္မေနပါနဲ႔။ ေရႊ႔ပါ.. ေရြ႕ပါ.. တစ္လွမ္းဆိုတစ္လွမ္းျခင္းေရႊ႕သြားပါ။ ဘာေတြပဲ ျဖစ္လာျဖစ္လာ ေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ ဆိုးသည္ျဖစ္ေစ ျဖစ္ရတဲ႔ အေၾကာင္းရင္းကုိ စဥ္းစားပါ။ ဤအရာေတြက ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘ၀အတြက္ သင္ယူ၊ ျပင္ဆင္ယူရမယ္႔ အျဖစ္အပ်က္သင္ခန္းစာေတြပါ။ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ရီေမာတတ္ေစဖို႔ ငိုေၾကြးမႈေတြနည္းေစဖုိ႔ သင္ခန္းစာ ျပဋာန္းခ်က္အသစ္ေတြကုိ ရလိုက္တယ္လို႔ သေဘာထားပါ။

ေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြကို ရရိွလာေအာင္ ဘယ္လိုေျပာင္းလဲသင္႔လဲဆုိတဲ႔ အခ်က္ေတြကိုလည္း ေျပာျပခ်င္ပါသည္။ အလုပ္ကုိ ၾကိဳးၾကိဳးစားစားနဲ႔ ဖန္တီးယူပါ ျပဳလုပ္ပါ။ ေျပာခ်င္တာကေတာ႔ အလုပ္မွာ စိတ္ပါ၀င္စားစြာနဲ႔လုပ္ပါ။ ဒီအေလ႔အက်င္႔ေတြဟာ စိတ္ရႈပ္ေထြးမႈေတြကို တခဏသာ ေမ႔ေပ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အလုပ္လုပ္ျခင္းေၾကာင္႔ ေအာင္ျမင္လာျပီး တိုးတက္လာတာနဲ႔အမွ် ေပ်ာ္ရြင္လာျပီး အလုပ္ကုိလည္း ပိုတိုးလို႔ လုပ္ေဆာင္နိုင္လာမွာပါ။ အရမ္းပင္ပန္းေနပါလား၊ စိတ္ေတြေထြျပီး ရႈပ္ေထြးေနပါလား။ စိတ္အပန္းေျဖလိုက္ပါ။ ခရီးထြက္လိုက္ပါ။ မေရာက္ဘူးတဲ႔ေနရာ မသြားဖူးတဲ႔ ေနရာအသစ္ေတြကို သြားလိုက္ပါ။ ဥပမာ အားကစားကြင္းၾကိဳက္ရင္ ကစားျပီး အပန္းေျဖလိုက္ပါ။ သီခ်င္းေတြ ေအာ္ညီးျပစ္လုိက္ပါ။ ဒါေတြဟာ ေနထုိင္မႈစတိုင္ကို တမ်ိုးတဖံု ေျပာင္းလဲပစ္လုိက္ျခင္းပဲေပါ႔။ ေပ်ာ္ရႊင္မႈအရာေတြကို ေတြးမယ္ဆိုရင္ ဒါမွမဟုတ္ ေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္ျပဳလုပ္မယ္ဆိုရင္ မေပ်ာ္ရႊင္ႏိုင္မယ္႔ အေတြးေတြကုိ ေနရာမွာတင္ ရပ္လုိက္ပါ။ သင္႔ရဲ႕ အသက္ရွင္ေနထိုင္မႈအတြက္ အရာရာကုိ ေက်းဇူးတင္လုိက္ပါ။ ေက်းဇူးတင္လုိက္ျခင္းျဖင္႔ သင္႔ဘ၀ရဲ႕ ေနထိုင္မႈ အခြင္႔အေရးေတြ ထပ္ျပီးရရိွလာပါလိမ္႔မယ္။ ေက်းဇူးတရားဟာ သင္လက္ခံတတ္ရင္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း တစ္ေယာက္ပါပဲ။ ေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္ျပဳမူျခင္းျဖင္႔ သင္ဟာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို လက္ခံလာျပီး ပိုေပ်ာ္ရႊင္လာေလ ပိုေပ်ာ္တတ္လာေလ ျဖစ္မွာ မလြဲဧကန္ပါ။

ယခုလုိ ေျပာင္းလဲပစ္လိုက္ျခင္းျဖင္႔ ဘ၀ရဲ႕ ေနထိုင္မႈေတြမွာ ဘယ္လိုေျပာင္းလဲ လာေစနုိင္ပါသလဲ။ ေလာကမွာ လူအမ်ားစုဟာ မေပ်ာ္ရႊင္ၾကပါဘူး။ ဒီေလာကၾကီးက သူတို႔ အတြက္ ဆိုးၾကိဳးေတြ ကံမေကာင္းမႈေတြသာ ယူေဆာင္လာေပးတယ္လို႔ ထင္ေနတတ္ၾကပါသည္။ သူတို႔ေတြဟာ ေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္ေနတတ္ဖို႔ထက္ ရယူပိုင္ဆိုင္လိုမႈေတြသာ ၾကီးစုိးေနၾကလို႔ပါ။ ဒါေၾကာင္႔ စိတ္ေတြဟာ အားငယ္စိတ္ပ်က္ျခင္းေတြနဲ႔ပဲ က်န္းမာေရးကုိ ထိခိုက္လာေတာ႔တာေပါ႔။ က်န္းမာမွသာလွ်င္ျဖင္႔လည္း ေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္ ေနတတ္မွာပါ။ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ရွာတတ္မွပါလည္း က်န္းမာလာမွာပါ။

တစ္ဦးေပၚတစ္ဦး ေ၀မွ်ျခင္းသည္လည္း ပိုေပ်ာ္ရႊင္ေစနိုင္ေသာ အရာတခုပါပဲ။ ကုိယ္သိသေလာက္ တတ္သေလာက္ ေ၀မွ်ျခင္းျဖင္႔ တစ္စံုတစ္ေယာက္ အဆင္ေျပသြားခဲ႔မယ္။ လမ္းမွန္ ေရာက္သြားခဲ႔မယ္ဆိုရင္ ဘာနဲ႔မွအစားထိုးမရေအာင္ ေပ်ာ္ရႊင္မိမွာပါ။ စိတ္ဖိစီးမႈဆိုတာေတြကလည္း ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ေႏွာင္႔ယွက္ႏိုင္တဲ႔ ရန္သူတစ္မ်ိုဳးပါပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြဟာ အလြန္ခက္ခဲတဲ႔ အေျခအေနေတြနဲ႔ ဘ၀မွာ ရင္ဆိုင္ေနၾကရတယ္။ ဒီလုိျဖတ္သန္းရင္းနဲ႔ပဲ ရွင္သန္ေနၾကရတယ္။ ေပ်ာ္ရႊင္မႈရဲ႕ အဓိကအခ်က္ကေတာ႔ ဒီလုိစိတ္ဖိစီးမႈေတြကို ဘယ္လုိျဖတ္ေက်ာ္ရမလဲ ဆိုတာကုိ သိတတ္နားလည္ရပါမယ္။ အဲဒီအခါမွ ေပ်ာ္ရႊင္ေနတဲ႔ စိတ္က အရာအားလံုးကုိ အႏုိင္ယူသြားႏုိင္ပါတယ္။

ၾကိဳးစားၾကည္႔ၾကပါ။ က်င္႔ၾကံၾကည္႔ၾကပါ။ ဘယ္အရာေတြကို ေစာင္႔ေမွ်ာ္ေနမွာလဲ။ အခုခ်က္ခ်င္းပဲ ေျပာင္းလဲလုိက္ၾကပါေတာ႔။ ေတြးပါ...ေတြးပါ.. ၾကိဳးစားျပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ပါ။ ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔ ေျပာခ်င္တာကေတာ႔ ...
“ဘ၀ဆိုတာ ကုိယ္ျဖစ္ေစခ်င္သလို ေမြးဖြားလာခဲ႔ျခင္းမဟုတ္ပါ။ ဒါေပမယ္႔ ဘ၀ကို ေပ်ာ္ရႊင္လာေအာင္ေတာ႔ တတ္နိုင္သေလာက္ တတ္စြမ္းသေလာက္ ဖန္တီး ယူႏုိင္ပါတယ္လို႔”။ အားလံုးပဲ ေပ်ာ္ရႊင္ေသာဘ၀ကို ဖန္တီး အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ၾကပါေစ...။

သကၠရာဇ္ႏွစ္ေတြေတာင္ အေရာင္ေျပာင္း
ရာစုသစ္သြန္းေလာင္းေတာ႔မွာပါလား

အတိတ္ဆိုတာ အိပ္မက္
ပစၥဳပၸန္ဆိုတာ ရလဒ္
အနာဂတ္ဆိုတာ ေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္မို႔
စိတ္ညစ္ခဲ႔တာေတြ ဖယ္လိုက္
သိပ္ခ်စ္ခဲ႔တာေတြ ေမ႔လိုက္
နာက်င္ခဲ႔တာေတြ အစားထုိးလိုက္
အစာမေၾကခဲ႔တာေတြ မ်ိဳခ်လိုက္

ေနာင္လာမယ္႔ ႏွစ္ေတြအတြက္
အားသစ္ေတြနဲ႔ သြန္းေလာင္း
ေလွ်ာက္ရမယ္႔ ဘ၀ေက်ာင္းကုိ
ေပ်ာ္ရႊင္မႈသကာေလာင္းလုိ႔ 
တစ္တန္း တိုးလိုက္ၾကပါစို႔ ...။
~~~ @@@ ~~~

မၾကာခင္ အခ်ိန္ဆို ရာစုႏွစ္သစ္ကုိ ေရာက္ၾကေတာ႔မယ္ ... ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘ၀ေတြလည္း တစ္ႏွစ္ ထပ္တိုးလာေတာ႔မယ္... ဘ၀မွာ လူတိုင္းလူတိုင္း မေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုၾကံဳကြဲ ၀မ္းနည္းစရာေတြ အထပ္ထပ္ေတြ႔ၾကံဳခဲ႔ျပီးျပီ... ဘ၀ဆိုတာ တကယ္ေတာ႔ တိုတိုေလးပါ ... ရလာခဲတဲ႔ လူ႔ဘ၀မွာ ကိုယ္႔ကုိကုိယ္ မတ္တည္ရင္း စိတ္ရင္းေစတနာေကာင္းေလးေတြနဲ႔ ေပ်ာ္ရႊင္ေသာဘ၀ေလးမ်ားကုိ ဖန္တီးႏိုင္ေစဖို႔ ပုိ႔စ္ေလးကုိ ေရးလိုက္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္... ကၽြန္ေတာ္ စာေကာင္းေကာင္းမေရးတက္ပါ... ေရးခ်င္လြန္း အားၾကီးလို႔သာ ေရးလိုက္တာပါ ... ကၽြန္ေတာ္ကုိယ္တိုင္ကုိက စိတ္မေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြကို ေျဖေဖ်ာက္ရင္း ႏွစ္သစ္မွာ စိတ္သစ္နဲ႔ လူသစ္နဲ႔ ရွင္သန္ဖို႔ အတန္တန္ၾကိဳးစားေနရင္း ေပ်ာ္ရႊင္ေသာဘ၀ရဲ႕ အႏွစ္သာရကို ရွာေဖြမိခဲ႔တယ္ေလ... ညီအစ္ကုိ ေမာင္ႏွမ အားလံုးကုိလည္း ေပ်ာ္ရႊင္ေသာဘ၀ကုိ ဖန္တီးယူေစခ်င္ပါတယ္... ႏွစ္သစ္မွာ အားလံုးေပ်ာ္ရႊင္ၾက၍ ကုိယ္ရည္ရြယ္ထားေသာ အၾကံအစည္မ်ား ရွင္သန္ထေျမာက္ပါေစလို႔ ႏွစ္သစ္မဂၤလာ ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းလိုက္ပါသည္။

အင္တာနက္မွ ကုိးကားထားေၾကာင္း ၀န္ခံပါသည္။ ပံုကုိ ဒီ ကေနယူပါ၏။

Monday, December 28, 2009

*ဒဏ္ရာ ၀တ္စံု*မတြယ္ခဲ႔ပါဘူး
ႏြယ္ခဲ႔ရတဲ႔ အိပ္မက္ေတြ
ငါ႔ ရင္မွာ အရုပ္ေတြဆြဲ
ဇာတ္လမ္းေတြ ခပ္က်ဲက်ဲမွာ
အရည္မရ အဖတ္မရနဲ႔
၀တ္ခဲ႔ရတဲ႔ ဒဏ္ရာ၀တ္စံု ...။

မထင္ခဲ႔ပါဘူး
ပင္႔ကူငယ္ တြယ္ယက္သလို
ႏွလံုးအိမ္ကုိ အသံုးျပဳ
ငါ႔ အေသြးအသားကုိစုလို႔
မရည္ရြယ္ပါပဲနဲ႔
ခ်ဳပ္ခဲ႔ရတဲ႔ ဒဏ္ရာ၀တ္စံု ...။

ျပည္႔စံုကာနီးမွ
အလွည္႔ၾကံဳလာျပန္ေတာ႔
တဖန္ျပန္စုတ္တဲ႔ ၀တ္စံု
စိတ္မကုန္လို႔ ျပန္ခ်ဳပ္
အလုပ္မဟုတ္တာေတြက
အရႈပ္အရႈပ္လို ဟန္လုပ္ေတာ႔
ဘ၀ေတြ တကယ္ျပဳတ္က်လည္း
၀တ္ေနရဦးမယ္႔ ဒဏ္ရာ၀တ္စံု ...။

အသစ္တဖန္ ျဖစ္ေစဦးေတာ႔
မနက္ျဖန္တိုင္းမွာက အစစ္အမွန္ဆိုတာ
အျပစ္တင္ ေ၀မဖန္ခ်င္ေတာ႔ပါ ...။

ဒဏ္ရာ၀တ္စံုဆုိလည္း
အလြမ္းကုိအန္ထုတ္
ေလရႈထုတ္ေနသေရြ႔
ငါ႔ အတတ္ငါစူး ရင္ထဲမွာ ရူးေနဦးမယ္ ...။

( Brand မရိွတဲ႔ ဒဏ္ရာ၀တ္စံုေလး လိုခ်င္ရင္ မွာၾကားနိုင္ပါတယ္.. Free shipping နဲ႔ ဘယ္ႏိုင္ငံမဆို အေရာက္ပုိ႔ေပးပါမယ္ း) )

Tuesday, December 22, 2009

ခံစားမႈ (၁)

ဘယ္ေတာ႔မွ ေမ႔မရျခင္းေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရပါတယ္။ ၾကိဳးစားျပီး ေမ႔ေပ်ာက္ေပမယ္႔ မေမ႔ႏိုင္တာ ဘယ္လိုလုပ္ရမွာလဲ ။ ဘ၀မွာ အခ်စ္ဟာဒီေလာက္ေတာင္ပဲ ကံဆိုးခဲ႔ရလားကြာ။ အိပ္မရတဲ႔ညေတြ မ်ားလွပါျပီ။ ဘယ္လိုလုပ္မွ ေမ႔ေပ်ာက္ႏိုင္မွာလဲ။ အခ်ိန္ေတြၾကာေလ ခံစားရျခင္းေတြ ပိုမ်ားလာတယ္။ ဟုတ္မွာပါေလ... ငါဘယ္လိုမွ မတတ္ႏိုင္ေတာ႔လို႔သာ ေမ႔ဖို႔ၾကိဳးစားေနရတာပဲ။ ငါေမွ်ာ္လင္႔ခဲ႔ရတဲ႔ အခ်စ္ကို နဲနဲေလးေတာင္ ျပန္မရခဲ႔ပါလား။

တကယ္ေတာ႔ငါဟာအရူးပါ။ အခ်ိန္တိုင္းမွာ သတိရေနခဲ႔မိတယ္။ တမ္းတေနခဲ႔မိတယ္။ ငါခံစားေနရတယ္ ဆိုတာ ဘယ္သူကေကာ နားလည္ႏိုင္မွာလဲ။ ဒါေပမယ္႔ ရင္ထဲမွာ အရမ္းကို ဆို႔နင္႔ေၾကကြဲေနမိပါတယ္။ သန္းေခါင္ေက်ာ္တိုင္ ငုတ္တုတ္ထိုင္ျပီး နင္႔အေၾကာင္းကို ေတြးေနမိတယ္ေလ။ တကယ္ဆို ငါဟာ ဘာမွမရခဲ႔ပါလား။ ငါဟာ အခ်စ္ၾကီးလို႔လား။ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္... တခ်ိဳ႕အရာေတြဟာ ရင္ထဲမွာ သို၀ွက္ထားရတာ ေမာလြန္းလွပါတယ္။ ပင္ပန္းလြန္းလွပါတယ္။ ဖြင္႔ဟလိုက္ရရင္ ေျပေလွ်ာ႔သြားႏိုင္ေပမယ္႔ ငါဘယ္သူ႔ကို ဖြင္႔ေျပာရမလဲ။ ငါ႔ကို အရူးလို႔ပဲ ထင္ေနၾကမွာေပါ႔။ ဟုတ္ပါတယ္ ငါဟာ အခ်စ္နဲ႔ပတ္သတ္လာရင္ ရူးခဲ႔ရျပီးျပီ.... ရူးေနရျပီးျပီ... ရူးေနရအုန္းမွာပါ။ ငါဟာအခ်စ္ကို တန္ဖိုးၾကီးစြာနဲ႔ ကိုးကြယ္ခဲ႔မိတာကို။ ငါ႔ရင္ထဲမွာ ဘာေတြေတြးခဲ႔တယ္ ဘာေတြရည္ရြယ္ခဲ႔တယ္ဆိုတာ ဘယ္သူသိႏိုင္မွာလဲ။ နင္ေတာင္မသိခဲ႔ဖူးေလ။ ငါရဲ႕ စစ္မွန္တဲ႔အခ်စ္ကို အေစာ္ကားခံခဲ႔ရတယ္။ ဒါေပမယ္႔ ငါနင္႔ကို ဘယ္ေသာအခါမွ အျပစ္မတင္ခဲ႔ပါဘူး။ အျပစ္လည္းမတင္ခ်င္ခဲ႔ဘုူးဆိုတာ ယံုၾကည္ေပးပါ။

ဒီဘ၀မွာ မျပည္႔စံုခဲ႔ရတဲ႔ ဆုေတာင္းေတြအတြက္ ေနာင္ဘ၀သာရိွခဲ႔ရင္ ျပည္႔စံုပါရေစလို႔ ရူးပါရေစ။ ေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြ ေပ်ာက္ဆံုးခဲ႕ရတယ္။ ပိုင္ဆိုင္မႈေတြ ဆံုးရံႈးခဲ႔ရတယ္။ အျပစ္ေတြကို ခံယူခဲ႔ရတယ္။ ယေန႔တိုင္ ခ်စ္ေနဆဲပါဆို ယံုၾကည္ေပးပါ။ သတိရတိုင္းလည္း လြမ္းခ်င္ပါတယ္။ မ်က္ရည္ မက်မိေအာင္လည္း ထိန္းခ်င္ပါတယ္။ ၀မ္းနည္းပူေဆြးမႈေတြလည္း ေပ်ာက္ဆံုးခ်င္ပါတယ္။ ဒါေပမယ္႔  ထာ၀ရသာေတာ႔ ခ်စ္ေနမိမွာပါ။

လူတေယာက္မွာ အမွားမရိွပဲ လူတေယာက္က ဘာေၾကာင္႔ စြန္႔ခြာသြားႏုိင္မလဲ။ စြန္႔ခြာသြားတဲ႔သူမွာ ဘာမွမက်န္ေပမယ္႔ က်န္ေနခဲ႔တဲ႔သူမွာ ဘာေၾကာင္႔သတိရျခင္းေတြ ထင္က်န္ေနရတာလဲ။ ေလာကၾကီးက မတရားလိုက္တာေနာ္။ ျဖစ္ခ်င္တာကုိ မျဖစ္ရ။ ေမွ်ာ္လင္႔ခ်င္တာကုိ ေမွ်ာ္လင္႔ႏိုင္ေအာင္ အသက္မသြင္းေပးပါလား။ ဘာမွမရခဲ႔တဲ႔ငါ ေနာင္လည္း ဘာမွထပ္ရမွာ မဟုတ္ေတာ႔ပါဘူးေလ။

ေနာက္ဆံုးေတာ႔လည္း နင္႔အတြက္ နာက်င္ျခင္းကဗ်ာေတြကို ရင္ထဲက မ်က္ရည္ေတြနဲ႔ နာက်င္ေနတဲ႔ ႏွလံုးသားကို စေတးျပီး တသက္လံုးငါ႔ရဲ႕ နင္မဖတ္တဲ႔ ဒိုင္ယာရီမွာ ငါ႔မ်က္ရည္ေတြ မခန္းေျခာက္သေရြ႕ ေဖ်ာ္ေျဖ တင္ဆက္ေနပါမယ္။ မရခဲ႔တဲ႔ ႏွလံုးသားတစ္စံုကုိ ထာ၀ရ သိမ္းပိုက္ထားရင္းနဲ႔ေပါ႔။

နင္႔ဟာ
ငါ႔ရဲ႕ေကာင္းကင္
ငါ႔ရဲ႕ ဘ၀မို႔
ငါ႔ကို ေခ်နင္း
ရက္စက္ျခင္းေတြ
ေပးထားခဲ႔လည္း
တသက္မွာ တခါ
ထာ၀ရသာ
ရင္ခြင္ဦးမို႔
ငါဟာေသမင္း
ရင္ဆိုင္ရင္းေတာင္
မင္းကိုတမ္းတ
သတိရေနမယ္ေလ...။
~~~ @@@ ~~~

(ဒီပို႔စ္ေလးဟာ ဇာတ္လမ္း မဟုတ္ပါဘူး။ ခံစားမႈ စိတ္ထြက္ေပါက္ ရွာလိုက္ျခင္း သက္သက္ပါ။ အဲ႔ဒီအတြက္ သီးခံျပီးဖတ္ေပးၾကပါလို႔ ေတာင္းပန္ပါရေစခင္ဗ်ာ။ ကဗ်ာေလးကေတာ႔ ဟိုးအရင္ကတင္ခဲ႔တာပါ။ ဖတ္သူမရိွခဲ႔ေပမယ္႔ အခုခံစားမႈနဲ႔ တိုက္ဆိုင္ေနလို႔ ျပန္ထည္႔လိုက္ရျခင္းပါ။ အျမဲတမ္း ၀မ္းနည္း ေၾကကြဲစရာေတြကုိပဲ ေရးေလ႔ရိွတဲ႔ ကၽြန္ေတာ္႔ဒိုင္ယာရီကုိ လာလာဖတ္ေပးၾကတဲ႔ အတြက္ ေက်းဇူးအထူးတင္ရိွပါတယ္။ ကဗ်ာေတြက လြဲရင္(ကဗ်ာလည္းမေေရးတတ္ေသးပါ) က်န္တဲ႔ စာေတြကုိ ေကာင္းေကာင္း မေရးတတ္လို႔ ခြင္႔လႊတ္ေပးၾကပါလို႔ ... )

Monday, December 21, 2009

ေကာင္းကင္ရဲ႕ အလြမ္း
လသာေသာ ညတစ္ညကေပါ႔
ေကာင္းကင္ အလင္းေအာက္မွာ
ေျမာက္ျပန္ေလညွင္းကုိ ေဆာ႔ျမဴ
အလြမ္းေတြ အရယူဖို႔
ၾကယ္ေလးေတြကုိ တိုးတိုးေလး ရင္ဖြင္႔မိတယ္ ...။

လမင္းေလးရယ္ ...
ေကာင္းကင္ရင္ခြင္ဟာ
ႏူးည႔ံလံုျခံဳမႈ အစြမ္းမွာ
ပထမတန္းပါပဲ ...
ငါ႔ ရင္ခြင္ ဖ၀ါးေအာက္မွာ
လမ္းမေပ်ာက္ေစဖို႔ဆို
ငါ႔ရင္ကုိ အခါခါနင္း
ဗလာက်င္းလည္း
အလင္းႏွစ္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာမွာ
အခ်စ္နဲ႔ အလြမ္း ေပါင္းမ်ားစြာ ရိွေနဦးမွာပါ ...။

လမင္းေလးရယ္ ...
ေကာင္းကင္ရဲ႕႕ သစၥာနဲ႔ ကတိဟာ
ဘယ္အရာနဲ႔ထိထိ မျငိေစရပါဘူး ...
အလြမ္းအရိွအတိုင္း ေျပာရတိုင္းဆို
နင္ရိွတဲ႔ ညေတြ အခါခါသာေစဖို႔
ၾကယ္ေတြကို ဆုေတာင္းရတာလည္း
ေန႔ ရက္ ည သန္းေပါင္းမ်ားစြာမွာ
အခ်စ္နဲ႔ အလြမ္းေပါင္းမ်ားစြာ ရိွေနခ်င္လို႔ပါ ...။

အၾကင္နာ တကယ္စစ္ရင္
ရင္မွာဒဏ္ရာ ျဖစ္တယ္ဆိုတာ တကယ္လားဟင္ ...
အမွန္အမွား မခြဲျခားႏိုင္ရင္ေတာင္
ရင္မွာ ခံစားရတာေတြ နင္သိပါေစေတာ႔ေလ ...။

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ... လမင္းေလးရယ္
နင္႔ အလင္းျဖန္႔က်က္ဖို႔ဆို
ငါ႔ ႏွလံုးသားကြင္းျပင္မွာ
အလြမ္းေငြ႔ေငြ႔ ေလးေတြနဲ႔လည္း
ထာ၀ရ လန္းဆန္းေနမွာမို႔
ေကာင္းကင္တမိုးေအာက္မွာ
လမ္း မ ေပ်ာက္ ပါ ေစ နဲ႔ သား ...။

Wednesday, December 16, 2009

“ အေၾကာင္းမေကာင္းတဲ႔ ေဆာင္း”


ေဆာင္းႏွင္းျမဴေတြ
ေလဟာနယ္ကုိ ပက္ျဖန္း
ကမာၻကုိလန္းေစသတဲ႕လား
ငါ႔... ရင္ခြင္ႏႈတ္ခမ္းမွာေတာ႔
အလြမ္းေတြနဲ႔ ခ်မ္းလိုက္တာ ...။

ေဆာင္းႏွင္းပန္းေတြ
ရာသီခ်ိန္ဆို ပြင္႔လန္း
ကုိယ္စီအစြမ္းေတြ ထုတ္ျဖန္းသတဲ႔လား
ငါ႔ ... ရင္ခြင္စခန္းမွာေတာ႔
ဒက္ရာေတြနဲ႔ ၾကမ္းလိုက္တာ ...။

ေဆာင္းခိုငွက္ေတြ
ဌာေနဆီကုိ ပ်ံသန္း
ခိုလံႈရာလမ္းကုိ လွမ္းၾကသတဲ႔လား
ငါ႔ ... ရင္ခြင္အခန္းမွာေတာ႔
အိပ္မက္ရိုင္းေတြနဲ႔ ဆန္းလိုက္တာ ...။

အားလံုးအတြက္ ေကာင္းတဲ႔ေဆာင္း
ငါ႔ ... အတြက္ေတာ႔ မေဟာင္းတဲ႔ အေၾကာင္းပါလား ...
ေအးခ်မ္းျခင္း အေပါင္းက ဒဏ္ရာကိုေမႊတယ္
ငါ႔ ... ႏွလံုးသားကုိ နာက်င္ေစတယ္ ...
ေၾသာ္ ... ေဆာင္း ... ေဆာင္း ... ေဆာင္း
ဘ၀ေျပာင္းေတာင္ အတိတ္ေဟာင္းက
အိပ္မက္အေၾကာင္းကို အေရာင္မေျပာင္းနိုင္ပါလား ...။

Monday, December 14, 2009

“မာယာသခင္”

ေျပာင္းလဲျခင္း မိုးတိမ္ေတြက
ေရြ႕လ်ားတာ ျမန္လိုက္တာ
ေလအေတြ႔ေတြေၾကာင္႔
ေရေငြ႔ေတာင္ ဘယ္ဆီေနရမွန္းမသိဘူး
ေ၀ွ႔ကာ ၀င္အခတ္ လိုက္ပါခ်င္ေနလ်က္မို႔လား
မသက္သာသလိုအမွတ္နဲ႔ လိုက္ရဲလိုက္တာ ...။

ဆူးမ်ားပါတယ္ဆိုတဲ႔ ႏွင္းဆီ
အတြင္းဆီက ဘာေတြၾကိတ္ၾကံေနမလဲ
ႏႈတ္ခမ္းပါးပါးေလးမွာေတာ႔
အျပံဳးေလးေတြခ်ိတ္ သစၥာေတြမတိတ္ေပမယ္႔
ရင္တြင္းအရိပ္မွာေတာ႔ ေျခခ်င္းခ်ိတ္ေနၾကတယ္
ပန္ဆင္သူအခူး အရူးအမူးနဲ႔
အဆူးေလးေတြေတာင္ တိမ္းညြတ္မူးလိုက္တာ ...။

အလည္လာတဲ႔ ေလေျပ
သစ္အိုတစ္ပင္ကုိ ရစ္ေထြး အခ်စ္ေတြေပးျပီး
နားခိုဖူးေက်းဇူး အေထြအထူးကို
တသသေျပာ ဖြင္႔ဟေစာေပမယ္႔
ၾကာလာေတာ႔လည္း အေ၀းတရပ္ဆီေျပး
အေတြးခက္ဘီအေရးနဲ႔
အတြင္းသေဘာ စိတ္မေနာကုိက
သာယာမႈ အေၾကာမွာ ေမ်ာခ်င္ေနလိုက္တာ ...။

လွမ္းမယ္ၾကံရိွေသး ေျပးသြားလိုက္တာ
နမ္းမယ္ၾကံရိွေသး ရူးခါးလိုက္ပါဘိ
မတည္ျမဲတဲ႔ တိမ္ ႏွင္းဆီအိမ္ေတြက
ေလေျပလိုေဆာ႔ျမဴး တြန္က်ဴးေနခ်င္ၾကေတာ႔
သစ္အုိပင္ခမ်ာလည္း စိတ္တိုခ်င္စရာပဲ ...
အခါေတာ္အေပးမွာ ကညာေဖာ္ေရွာင္ေျပးလို႔
ေနညိဳခ်ိန္ေလးဆို ေမွ်ာ္ေမွ်ာ္ေနတတ္လုိက္တာက
ေရာ္ကာရင္႔ေတာ႔မယ္႔ သူ႔ဘ၀
သူ႔ သခၤါရသာ လူမသိေလေတာ႔
ျပဳသမွ် ႏုလိုက္ရေတာ႔မယ္
အေပၚယံစကားနဲ႔ပဲေျပာ
အတြင္းစိတ္ေရေရာတဲ႔ “မာယာသခင္”ရယ္ ...။

Thursday, December 10, 2009

ခ်စ္တတ္တဲ႔ငါ ... အခ်စ္ငတ္တဲ႔ အခါနာက်င္ေနတဲ႔ ေကာင္းကင္ရဲ႕ရင္မွာ
အခါခါျပိဳက်ခဲ႔ရတဲ႔ စိတ္ဓာတ္ေတြ
ဘယ္ေခ်ာင္မွာ သို၀ွက္ထားရမွာလဲ ...။

ပိုင္ဆိုင္ခ်င္တဲ႔ မင္းရဲ႕ ရင္ခုန္သံေတြေတာင္
ဒီလိုလူသား မရထိုက္ခဲ႔လို႔လား
သူ႔တပါးလက္ထဲ ဓားျပတိုက္ခံေနရတယ္ ...။

ေလထုထဲ ၾကားခံအထပ္ထပ္ျဖတ္သန္းျပီးမွ
ေရာက္သြားတဲ႔ ခ်ိဳျမိန္တယ္ဆိုတဲ႔ စကား
တည္႔တည္႔ဆိုင္ဆိုင္ ေျပာေနတဲ႔ သူေလာက္
လမ္းမေပါက္ဘူးဆိုတာ သိခဲ႔သင္႔တယ္ ...။

ဂရုစိုက္ ေဖးမခ်င္တယ္ ဆိုရင္ေတာင္
ကမာၻေတြ အထပ္ထပ္က ေလဟာနယ္ျဒပ္ေတြေၾကာင္႔
နီးေနသူ လူေတြေလာက္ေတာ႔ ေခ်ာင္းမေပါက္ခဲ႔တာ အေသအခ်ာပဲ ...။

ေမွ်ာ္လင္႔ရင္းခ်စ္ရတယ္ဆိုတာ
တကယ္ေတာ႔
ရံႈးမွန္းသိရက္နဲ႔ ကုိယ္႔ကုိကိုယ္ သတ္ေနတာ ...။
နစ္မွန္းသိရက္နဲ႔ ကုိယ္႔ကုိကုိယ္ ဖ်က္ေနတာ ...။

ညစဥ္ညတိုင္း အရိုင္းအစိုင္းဆန္စြာ ငိုရိႈက္ေနလည္း
အခ်ိန္ကတၱားက ဘ၀တျခားသို႕
နာက်င္စြာေက်ာခိုင္းဖို႔ပဲ ျဖစ္လာလိမ္႔မယ္ ...။

ေ၀ဒနာေတြ ရင္ျမႊာအေျခမွာ ကပ္ဆိုက္လည္း
ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးခဲ႔တဲ႔ ငါ႔အခ်စ္က
ငါ႔အျပစ္ကုိပဲ ၾကိဳးဆြဲခ်ရေတာ႔မလိုလုိ ...။

တခါသာ ခ်စ္ခဲ႔ဖူးလည္း
ထာ၀ရ တည္ေစမယ္ဆိုတာ
ငါေၾကြတဲ႔ တစ္ေန႔မွ မင္းသိႏုိင္ပါေစ ...။

မွန္မွန္းသိရက္နဲ႔ ငါေၾကာက္္ခဲ႔၏ ...။
မွားမွန္းသိရက္နဲ႔ ငါေလွ်ာက္ခဲ႔၏ ...။
မရမွန္းသိရက္နဲ႔ ငါခ်စ္ခဲ႔၏ ...။
မနိုင္မွန္းသိရက္နဲ႔ ငါစေတးခဲ႔၏ ...။

တကယ္ေတာ႔လည္း
ေတာင္စြယ္ေနကြယ္ရင္ျဖင္႔
အေနာက္ဘက္ယြန္းယြန္းမွာ
“အခ်စ္” ဆိုတဲ႔ စကားႏွစ္လံုးကုိ
ရာဇသံေပးလို႔  သျဂိဳလ္သြင္းရင္ေတာင္
“ခ်စ္တတ္တဲ႔ငါ ... အခ်စ္ငတ္တဲ႔ အခါ”
ဘ၀တျခားမွာ သဘာ၀တရားလို
ေသစားေသေစ ခံစားေစမယ္ ...။
~~~~~~~~~~~~
(နာက်င္မႈေၾကာင္႔ က်တဲ႔ မ်က္ရည္ေတြတိုင္း ေရာက္ေလရာဘ၀မွာ အခ်စ္ ျဖစ္ပါေစ။)

Tuesday, December 8, 2009

ရိွေနၾကမယ္

ျပိဳင္ဘက္ကင္း အလင္းနဲ႔
ခ်စ္ျခင္းေတြ ေရာယွက္
အျပံဳးတခက္ ဆက္တဲ႔ရက္
ႏႈတ္ခြန္းခ်ိဳ တစ္မနက္မွာ
စကားေတြဆို လုိသလိုညိွဖို႔
ပ်ားသကာလိုခ်ိဳ ႏွစ္ကုိယ္သာ အသိမို႔
လူတကာမသိေလေတာင္
ရင္မွာရိွေနၾကမယ္
ထာ၀ရ  မပ်က္သုန္းပဲ
သီကံုးၾကမယ္႔ အခ်စ္ပုလဲလံုးေတြနဲ႔ ...။

ဘာရယ္မဟုတ္ပါဘူး ရင္ထဲမွာ ရိွတာေလးကုိ ေျပာခ်င္တာပါ။

Thursday, December 3, 2009

သံုးရာသီ တမ္းခ်င္း“မိုး” ေတြေစြတုိင္း
မ်က္၀န္းစိုစို
ပုလဲခိုလုိ႔
အလြမ္းမပို ရပါေစနဲ႔  ေမ ...

“ေဆာင္္း” ႏွင္းေ၀တိုင္း
ရင္ထဲမွာညိဳ
အမုန္းပိုကို
မေထြးပိုက္ ရပါေစနဲ႔  ေမ ...

“ေႏြ” ေနပူတိုင္း
ႏွလံုးအိမ္ကို
ရူးသြပ္ေစဖို႔
မခံစား ရပါေစနဲ႔  ေမ...

“ေႏြ” နဲ႔ “မိုး” “ေဆာင္း”
ဘယ္လိုေျပာင္းလဲ
ေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြ
အစဥ္ထာ၀ရ
ခံစားေစဖုိ႔
ေဆာင္က်ဥ္းေပးေလ ... ခ်စ္သူေရ ...  ။

လြန္ခဲ႔ေသာ တစ္ႏွစ္ခန္႔က ေရးခဲ႔တဲ႔ ကဗ်ာ ေလးပါ...။